7th Social Science

७ वी विषय – समाजशास्त्र वर्णनात्मक नोंदी | 7th Class Sub- Social Science Varnanatmak Nondi

७ वी विषय – समाजशास्त्र वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी विषय –  समाजशास्त्र 1 >>  सुचवलेली घटना जशीच्या तशी सांगतो. 2 >>  पृथ्वी विषयी माहिती सांगतो. 3 >>  क्षेत्रभेटीत सहभागी होतो 4 >>  आपले अधिकार व कर्तव्य विषयी सांगतो. 5 >>  विविध  भौगोलिक जीवनाची माहिती देतो 6 >>  प्रश्न लक्ष देऊन ऐकतो व उत्तरे देतो 7 >>  प्राचीन मानवी …

७ वी विषय – समाजशास्त्र वर्णनात्मक नोंदी | 7th Class Sub- Social Science Varnanatmak Nondi Read More »