7th

७ वी विषय – मराठी वर्णनात्मक नोंदी | 7th Class Sub- Marathi Varnanatmak Nondi

७ वी विषय – मराठी वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी विषय –  मराठी 1 >> शब्द व वाक्य अगदी जसेच्या तसेच म्हणतो. 2 >> पत्रलेखन मायानानुरूप करतो. 3 >>  सुचवलेली कथा सुंदर प्रकारे सादर करतो. 4 >>  कवितांचे गायन चालीत सुंदर करतो. 5 >> प्रश्नांची योग्य, समर्पक उत्तरे देतो. 6 >> विषया अनुषंगाने नाट्यीकरण करतो. 7 >> दिलेल्या सूचनेप्रमाणे …

७ वी विषय – मराठी वर्णनात्मक नोंदी | 7th Class Sub- Marathi Varnanatmak Nondi Read More »