7th Science

७ वी विषय – विज्ञान वर्णनात्मक नोंदी | 7th Class Sub- Science Varnanatmak Nondi

७ वी विषय – विज्ञान वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी विषय –  विज्ञान 1 >>  स्वतःला पडलेले प्रश्न विचारत नाही. 2 >>  मिश्रणातील पदार्थ वेगळे करण्याचे प्रयोग करतो 3 >>  जैविक – अजैविक घटकाचे वर्गीकरण करतो 4 >> केव्हा काय करणे योग्य / अयोग्य सांगतो. 5 >> परीसरात घटनांची तत्काळ नोंद घेतो. 6 >> सर्व प्राणी मात्रांच्या …

७ वी विषय – विज्ञान वर्णनात्मक नोंदी | 7th Class Sub- Science Varnanatmak Nondi Read More »