7th Art

७ वी विषय – कला वर्णनात्मक नोंदी | 7th Class Sub- Art Varnanatmak Nondi

७ वी विषय – कला वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी विषय –  कला 1 >>  माती काम मन लाऊन आकर्षक करतो. 2 >>  कार्यक्रमात सामूहिक रीत्या नृत्य सादर करतो. 3 >>  स्वतःच्या कल्पने ने चित्र काढतो . 4 >>  कवितांना स्वतःच्या चाली लावून म्हणतो. 5 >>  आत्मविश्वासानेभाषणामध्ये सहभागी होते. 6 >>  कलात्मक दृष्टीकोन ठवतो. 7 >>  आत्मविश्वासाने नाटकामध्ये …

७ वी विषय – कला वर्णनात्मक नोंदी | 7th Class Sub- Art Varnanatmak Nondi Read More »