7th W.E.

७ वी विषय – कार्यानुभव वर्णनात्मक नोंदी | 7th Class Sub- W.E. Varnanatmak Nondi

७ वी विषय – कार्यानुभव वर्णनात्मक नोंदी

7th W.E.

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी

विषय –  कार्यानुभव

1 >>  मानवाच्या मुलभूत गरजा माहिती सांगतो.
2 >>  पाण्याच्या वापरा संबधी इतरांना सांगतो.
3 >>  दैनंदिन जीवनातील प्राथमिक गरजा सांगतो.
4 >>  कापडावर नक्षीकाम सुंदर करतो.
5 >>  प्लास्टिक कागदापासून विविध फुले बनवतो.
6 >>  परिसर स्वच्छतेची गरज व महत्व पटवून देतो.
7 >>  गीत / कविता अगदी तालासुरात म्हणतो.
8 >>  साधने वापराबाबत कौशल्य प्राप्त करतो.
9 >>  अन्न घटकाची मुद्देसूद माहिती देतो.
10 >>   पाण्याच्या स्त्रोताची निगा माहिती सांगतो.
11 >>  कार्यशाळेत सहभाग नोंदवतो.
12 >>  कार्यशाळेत इतरांना मदत करतो.
13 >>  कागदापासून विविध प्रकारच्या टोप्या बनवतो.
14 >>  वर्ग सुशोभनासाठी मदत करतो.
15 >>  कागदापासून सुंदर पताका बनवतो.
16 >>  कागदी भाऊली सुंदर बनवतो.
17 >>  कागदाच्या विविध वस्तू बनवतो.
18 >>  कागदी फुले हुबेहूब बनवतो.
19 >>  पाण्याचे महत्व जाणतो.
20 >>  कापडापासून सुंदर रुमाल बनवतो.
21 >>  कागदी मुखवटे सुंदर बनवतो.
22 >>  विविध वस्तू पासून वालपीस बनवतो.
23 >>  टाकाऊतून उपयोगी वस्तू तयार करतो.
24 >>  मातकाम व कागदकामाची आवड आहे.
25 >>  प्रत्येक कृती स्वतःहून करण्याची आवड आहे.
26 >>  विविध उपक्रमात आवडीने सहभागी होते.
27 >>  वर्गमित्राला वाढदिवसाचे भेटकार्ड देतो.
28 >>   वस्त्र घटकाची मुद्देसूद माहिती देतो.
29 >>   निवारा घटकाची मुद्देसूद माहिती देतो.
30 >>  सामाजिक उपक्रमात आवडीने भाग घेतो.

 

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन

मूल्यमापन अडथळ्याच्या – नोंदी

विषय –  कार्यानुभव

1 >>  नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदत गोळा करत नाही.
2 >>  आधुनिक साधनांचा वापर करत नाही.
3 >>  7.परिसर स्वच्छ ठेवण्यास इतरांना सांगत नाही.
4 >>  परिसर स्वच्छ ठेवण्यास इतरांना सांगतो.
5 >>  प्रत्येक वर्गमित्राला भेटकार्ड देत नाही.
6 >>  परिसर स्वच्छ ठेवण्यास मदत करत नाही.
7 >>  सूचना लक्षपूर्वक ऐकतो,पालन करत नाही.
8 >>  मातीच्या मडक्यावर डिझाईन बनवत नाही..
9 >>  शालेय परिसर स्वच्छ ठेवत नाही.
10 >>  व्यावसाईक कौशल्य प्राप्त करत नाही.
11 >>  कृती, उपक्रम आवडीने करत नाही
12 >>  तयार केलेल्या वस्तूचे प्रदर्शन मांडत नाही.
13 >>  औषधी वनस्पती विषयी माहिती सांगत नाही.
14 >>  उपक्रमात व कृतीत नाविन्य निर्माण करत नाही.
15 >>  आधुनिक साधनांची माहिती घेत नाही.
16 >>  कार्यशिक्षणाचे महत्व समजून घेत नाही.
17 >>  समस्या निराकरणासाठी उपाय शोधत नाही.
18 >>  वर्ग सजावटीमध्ये आवडीने भाग घेत नाही.
19 >>  चर्चात सहभागी होत नाही.
20 >>  विविध मुल्यांची जोपासना करत नाही.
21 >>  कृती करताना नवीन तंत्राचा वापर करत नाही.
22 >>  साहित्य वापराबाबत कौशल्य प्राप्त करत नाही.
23 >>  प्रत्येक कृती अंती माहिती सांगत नाही.
24 >>  मातीची लहान भांडी तयार करत नाही.
25 >>  परिसरातीत वास्तूविषयी माहिती देत नाही.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page