7th Result Software

सातवी निकाल सॉफ्टवेअर 2022-23 | 7th Result Software 2022-23

१) सातवी निकाल सॉफ्टवेअर 2022-23 सूचना:- निकाल SOWFTWER मध्ये फक्त 91 विद्यार्थ्याचा निकाल तयार होईल.यामध्ये कोणतीही COLUMN अथवा ROW  DELETE किंवा INSERT करू नये. दुसऱ्या SHEET वरती जाण्यासाठी MAIN MENU या बटणाचा वापर करावा. 1) सर्वात प्रथम STUDENT DATA मध्ये विद्यार्थ्याची संपूर्ण माहिती भरावी. 2) STUDENT DATA मध्ये संवर्ग पुढीलप्रमाणे लिहावेत.-SC,ST,VJ-A,NT-B,NT-C,OBC,SBC,OPEN.स्पेस देऊ नये. 3) STUDENT …

सातवी निकाल सॉफ्टवेअर 2022-23 | 7th Result Software 2022-23 Read More »