7th Maths

७ वी विषय – गणित वर्णनात्मक नोंदी | 7th Class Sub- Maths Varnanatmak Nondi

७ वी विषय – गणित वर्णनात्मक नोंदी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन मूल्यमापन वर्णनात्मक – नोंदी विषय –  गणित 1 >>  अक्षरी उदाहरणे समजून घेऊन समीकरण मांडतो 2 >>  गणितीय कोडी सोडवितो 3 >>  विविध आकाराचे पृष्ठफळ व घनफळ सांगतो 4 >>  परिसरातील भौमितिक आकार सांगतो. 5 >>  संख्या कशा तयार होतात हे स्पष्ट करतो. 6 >>  विविध आकृत्या जलद गतीने काढतो. 7 …

७ वी विषय – गणित वर्णनात्मक नोंदी | 7th Class Sub- Maths Varnanatmak Nondi Read More »